دوره های آموزشی

مطالعات راهبردی 2
مطالعات راهبردی 2

تاریخ شروع: 1398/3/27
آموزش خصوصی ریاضی پایه ی هفتم
آموزش خصوصی ریاضی پایه ی هفتم

تاریخ شروع: 1398/4/15
ادویه شناسی
ادویه شناسی

تاریخ شروع: 1398/3/13
ماشین
ماشین

تاریخ شروع: 1398/2/26
سفالگری
سفالگری

تاریخ شروع: 1398/2/25
محیط زیست
محیط زیست

تاریخ شروع: 1399/5/14
کارگاه خودشناسی
کارگاه خودشناسی

تاریخ شروع: 1398/2/18
فضای سبز
فضای سبز

تاریخ شروع: 1398/2/17
تست
تست

تاریخ شروع: 1398/11/15