• خودرو

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • ظرفیت : 20 حد نصاب: 4
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/24
  کد دوره : r854709312 نوع دوره : آموزش مجازی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/24 تاریخ پایان دوره : 1398/2/24
  • خودرو
  • مدرسان