• سفالگری

 • هزینه ثبت نام در دوره : 10,000,000 ریال ثبت نام

 • ظرفیت : 50 حد نصاب: 35
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/24
  کد دوره : r728490136 نوع دوره : دوره های آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/25 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31
  • سفالگری
  • محل برگزاری
  • مدرسان