• محیط زیست

 • هزینه ثبت نام در دوره : 7,770 ریال ثبت نام

 • ظرفیت : 3 حد نصاب: 3
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/22
  کد دوره : r509671482 نوع دوره : دوره های آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1399/5/14 تاریخ پایان دوره : 1399/6/18
  • محیط زیست
  • محل برگزاری
  • مدرسان