برش دامن ترک

هزینه ثبت نام در دوره: 6,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/25
تاریخ شروع دوره : 1398/6/25 تاریخ پایان دوره : 1398/6/25
نوع دوره : کلاس آنلاین نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

برش دامن ترک
مدرسان