• ادویه شناسی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 5,000,000 ریال ثبت نام

 • ظرفیت : 10 حد نصاب: 3
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/26
  کد دوره : r351260749 نوع دوره : دوره های آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/13 تاریخ پایان دوره : 1398/4/13
  • ادویه شناسی
  • محل برگزاری
  • مدرسان