• ماشین

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,000,000 ریال ثبت نام

 • ظرفیت : 9 حد نصاب: 4
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/24
  کد دوره : r316254780 نوع دوره : آموزش مجازی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/26 تاریخ پایان دوره : 1398/2/26
  • ماشین
  • مدرسان