ماشین

هزینه ثبت نام در دوره: 2,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/24
تاریخ شروع دوره : 1398/2/26 تاریخ پایان دوره : 1398/2/26
نوع دوره : کلاس آنلاین نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

ماشین
مدرسان