• کارگاه خودشناسی

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 1 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/18
  کد دوره : r126794503 نوع دوره : کارگاه آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : خصوصی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/18 تاریخ پایان دوره : 1398/2/18
  • کارگاه خودشناسی
  • محل برگزاری
  • مدرسان