مطالعات راهبردی 2

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/27
تاریخ شروع دوره : 1398/3/27 تاریخ پایان دوره : 1398/3/27
نوع دوره : کلاس آنلاین نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

مطالعات راهبردی 2
مدرسان