• مطالعات راهبردی 2

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • ظرفیت : 20 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/27
  کد دوره : r097254613 نوع دوره : آموزش مجازی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/27 تاریخ پایان دوره : 1398/3/27
  • مطالعات راهبردی 2
  • مدرسان